Giao tiếp nâng cao
Dành cho các bạn đã học qua tiếng Trung nhưng giao tiếp chưa tự tin.

Giao tiếp nâng cao

Lớp Giao Tiếp Nâng Cao : Học với Giáo Viên Trung Quốc hoặc Đài Loan.

Dành cho các bạn đã học qua tiếng Trung nhưng giao tiếp chưa tự tin, hoặc Phản xạ chậm khi giao tiếp với người nước ngoài.

Tự Tin Giao tiếp theo chủ đề phục vụ các chuyên ngành như sân bay ,nhà hàng, khách sạn, du lịch,...

Lịch khai giảng: Mở lớp thường xuyên.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN